Zagotavljanje kadra podjetjem

najem delovne sile

V našem podjetju rešujemo kadrovske izzive za podjetja, ki na trgu iščejo delavce specifičnega profila. Izziv s katerim se sooča vedno več podjetji, ne le na slovenskih, temveč tudi evropskih tleh. Danes je potrebna kar velika mera iznajdljivosti in pa tudi fleksibilnosti, da poiščemo prave strokovnjake, a tudi zanesljive ljudi, ki bodo našim storitvam oziroma produktom še naprej vzdrževali ustrezen nivo kakovosti in da bomo nenazadnje še zmeraj zadovoljevali potrebe svojih kupcev ter krepili svoj obstoj na trgu.

 

Z agencijo Križaj L tako sodeluje veliko slovenskih podjetji, ki za svoje produkte in storitve potrebujejo vešče in dobre mojstre. Sami ne izgubljajo več časa z iskanjem kadra, njihovi produkti in storitve se lahko nemoteno razvijajo naprej, svoje potrebe in želje pa enostavno usklajujejo z nami.  


 

KADROvsko svetovanje za podjetja

Pri kadrovanju so vam na voljo kadrovsko-svetovalne storitve, prilagojene vašim ciljem in potrebam. Obsegajo pregled delovnega prava (npr. obravnava raznih dovoljenj)

Ponujeno svetovanje zajema pomoč pri nalogah in odločitvah iz vsakodnevne kadrovske prakse. In sicer v smislu svetovanja in nudenja individualnih rešitev pri enostavnih in kompleksnih kadrovskih problemih. 

Svetovanje s področja delovnega prava

Kako ravnati v primerih redne ali izredne odpovedi delovnega razmerja z vaše strani ali strani delavca, kako ravnati v primeru delavčeve kršitve pogodbenih obveznosti, pomoč pri vodenju disciplinskih postopkov, pomoč pri odmeri letnega dopusta in regresa, jubilejne nagrade in drugi aktualni nasveti z delovno pravnega področja …

Svetovanje glede delovnih dovoljenj

Urejanje dokumentacije in vodenje postopka za pridobitev delovnih dovoljenj po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo.

urejanje dovoljenj za prebivanje

Urejanje dokumentacije in vodenje postopka za pridobitev Enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za državljane tretjih držav (MKD, Kosovo, Črna Gora itd)