ABOUT US

Križaj L has over 15 years of experience in providing just the right employees for the vacancies in your company, both in domestic and foreign markets. Our main area of expertise is the metalworking industry, particularly welding, metal processing, and manufacturing and installation of metal structures.
 With our extensive experience, we are able to provide employees with the right knowledge and skills, and keep your administrative efforts to a minimum, enabling you to focus on your business.
 We have also been granted the required permits by the Slovene Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities.

 • zaposlitev in prenehanje delovnega razmerja za delavca
 • pogodba o zaposlitvi – priprava pogodb za podjetja (določen oz. nedoločen čas)
 • pogodba o zaposlitvi za delavca (določen oz. nedoločen čas)
 • objava prostega delovnega mesta
 • prijava delavca v zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • sporazumna prekinitev pogodbe
 • redna odpoved iz krivdnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti
 • izredna odpoved
 • obveznosti delodajalca
 • izračun plače in regresa
 • potrdilo o višini prejemkov
 • vodenje evidence za delavca o dopustih in drugih izostankih
 • odločba o letnem dopustu
 • pridobivanje delovnih dovoljenj ali dovoljenj za prebivanje za delo tujcev
 • Human resources support

Our long-term experience in this field allows us to provide professional support for any human resources issues, ranging from the employee register, time-keeping, and maintaining employee records, up to the complete employment process in strict compliance with the valid legislation.
 We also provide consulting services to both companies and employees.