O NAS

Smo podjetje, ki uspešno deluje na domačem in tujem trgu že več kot 15 let. Čez vsa ta leta smo nabirali izkušnje predvsem v kovinarski stroki in sicer varjenje in obdelovanje kovin,proizvodnja in montaža kovinskih konstrukcij. Našim strankam zagotavljamo veliko izkušenj na tem področju, hiter odzivni čas in najustreznejšo rešitev za njih. Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo registrirani tudi za dejavnost zagotavljanja delavcev in posredovanje delovne sile.

Smo podjetje, ki uspešno deluje na domačem in tujem trgu že več kot 15 let. V teh letih smo nabirali izkušnje predvsem v kovinarski stroki in na področju elektromontaž. Tako so varjenje in obdelovanje kovin, proizvodnja in montaža kovinskih konstrukcij, kot tudi dela na področju elektrotehnike, le ene izmed naših vrlin. Našim strankam zagotavljamo veliko izkušenj na tem področju, hiter odzivni čas in najustreznejšo rešitev za njih. Pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo registrirani tudi za dejavnost zagotavljanja delavcev in posredovanje delovne sile.

 • pogodba o zaposlitvi – priprava pogodb za podjetja (določen oz. nedoločen čas)
 • pogodba o zaposlitvi za delavca (določen oz. nedoločen čas)
 • objava prostega delovnega mesta
 • prijava delavca v zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • sporazumna prekinitev pogodbe
 • redna odpoved iz krivdnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti
 • izredna odpoved
 • izračun plače in regresa
 • potrdilo o višini prejemkov
 • vodenje evidence za delavca o dopustih in drugih izostankih
 • odločba o letnem dopustu
 • pridobivanje delovnih dovoljenj ali dovoljenj za prebivanje za delo tujcev

Prav tako ponujamo strokovno pomoč podjetjem pri reševanju kadrovskih težav, zaradi neizkušenosti ali pomanjkanja časa na tem področju. Poskrbimo za vodenje kadrovske evidence, evidence dela delavcev, kadrovskih map delavcev, izpeljemo postopek za zaposlitev novega delavca, ponujamo tudi možnost svetovanja za podjetja, kot tudi delavce.